Michel Vogler woont sinds 2009 op IJburg. Hij is ICT’er van beroep én initiatiefnemer van een aantal nieuwe ontwikkelingen in de wijk, waaronder het online platform halloijburg.nl.

“We kunnen ons weer eigenaar van de wijk gaan voelen” Initiatiefnemer halloijburg.nl aan het woord

Halloijburg.nl is een online platform waarop inmiddels 5.000 IJburgers zijn geregistreerd en waar ze onderling informatie uitwisselen over het reilen en zeilen in de wijk. Het platform ontstond vanuit de bewonersbijeenkomsten die drie keer per jaar in de wijk worden georganiseerd door IJburgDroomt-IJburgDoet. Er bleek behoefte aan meer onderling contact, dus sloeg Vogler aan het bouwen. Dit jaar werd het platform voor het eerst ingezet om plannen voor het gebiedsplan te pitchen. “De overheid had al veel contact met bewoners over het opstellen van het gebiedsplan, dat was alleen niet zo zichtbaar”, licht Vogler toe. “Er gebeurde heel veel, wij zagen alleen niet welke projecten er op stapel stonden en welke er om welke reden weer afvielen. Door dit inzichtelijker te maken voor alle 20.000 bewoners van IJburg kunnen mensen zich weer eigenaar voelen van de wijk, en ook mee gaan doen.”

Dat zou Vogler de komende jaren ook het liefst zien in de wijk. IJburg staat bijvoorbeeld voor een grote uitdaging wat het creëren van speelruimte voor jeugdigen betreft. Op IJburg hebben nu alle kavels een bestemming. Over het lege kavel bij de haven wordt deze zomer een beslissing genomen. De afgelopen jaren hebben IJburgers (en vooral de kinderen) dankbaar gebruik gemaakt van deze lege plekken, maar die tijd is nu voorbij. Volgens Vogler ligt de oplossing voor zulke kwesties vooral in het bundelen van krachten. “Er is zoveel talent in de wijk, maar dat is allemaal nog verborgen. Met halloijburg.nl werken we er naartoe om zichtbaar te maken wat er allemaal beschikbaar is. Dus dat als mijn computer kapot is, ik dat bij iemand in de wijk kan laten maken. Ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat we elkaar als bewoners helpen, en dat de plannen die we maken representatief zijn voor wat alle IJburgers willen – dus niet alleen van degenen die het hardste schreeuwen. Daarom ga ik er de komende tijd aan werken het platform nog laagdrempeliger te maken. Zodat iedereen gehoord wordt, en zodat we belangen van iedereen in het plan voor de wijk kunnen meenemen.”

_BT Clear