Elektronisch
patiëntendossier

Als u gebruik maakt van de huisartsenspoedpost in de nacht, avond, weekend of tijdens feestdagen, wordt u meestal niet door uw eigen huisarts behandeld. Om u snel, veilig en goed te helpen, kan het van belang zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan inzien.

Toestemming
Het inzien van uw gegevens op de huisartsenspoedpost kan alleen als u daarvoor toestemming heeft verleend. En heeft u toestemming gegeven, dan mogen alleen zorgverleners die u behandelen uw gegevens opvragen. Maar alleen als zij dat voor de behandeling noodzakelijk vinden. Bij de huisartsenspoedposten van Doktersdienst Groningen zijn dit de dienstdoende huisarts en de huisarts in opleiding. Inzage kan alleen met een beveiligde pas en een wachtwoord.

Sommige andere zorgverleners, zoals de verpleegkundig specialist, kunnen alleen informatie inzien over de medicijnen die u gebruikt. Bij elk contact vragen de medewerkers bij de huisartsenspoedpost u om toestemming voor inzage. U heeft dus altijd het laatste woord over wie uw dossier mag inzien!

Uw gegevens worden niet bewaard
De huisartsenspoedpost bewaart uw dossier niet. Na het beëindigen van het contact worden de gegevens gewist. Uw dossier is dan niet meer beschikbaar voor de medewerkers van de huisartsenspoedpost. De informatie over de reden van uw contact met de huisartsenspoedpost wordt wél opgeslagen. Ook wordt het contact teruggekoppeld aan uw eigen huisarts. Dan kan uw eigen huisarts uw dossier aanvullen na uw contact met de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen.

_BT Clear

U bepaalt zelf!

Misschien denkt u dat men op de huisartsenspoedpost al bij uw gegevens kan. Of dat u toch nooit op een huisartsenspoedpost hoeft te zijn. Misschien bent u bang dat anderen dan zorgverleners uw gegevens kunnen inzien. Of misschien twijfelt u nog. U kunt het altijd bespreken met uw huisarts (voor de medische gegevens) of uw apotheker (voor u medicatiegegevens).

Wilt u dat bepaalde medische gegevens niet ingezien kunnen worden? Dat kan! Overleg dat met uw huisarts of apotheek. En heeft u toestemming gegeven, dan u kunt u op elk moment uw toestemming ook weer intrekken. Wilt u toestemming verlenen dan kunt u dit op de volgende manieren doen:

Heeft u nog meer vragen over inzage in uw gegevens op de huisartsenspoedpost? Kijk dan op de website van Doktersdienst Groningen:
www.doktersdienstgroningen.nl.

_BT Clear

Oproep huisarts Toxopeus uit Leek: “Verleen toestemming!”

Zo’n 292 huisartsen in de provincie Groningen en Noord Drenthe draaien wisselend diensten in avond, nacht en weekend. Als huisarts zie je dan voor jou onbekende patiënten. Inzage in hun medische gegevens vermindert fouten en soms is het ook echt van levensbelang. Want de patiënt zelf heeft die informatie niet altijd bij de hand en zeker niet als die in de haast naar een huisartsenspoedpost komt. Daarom wil ik iedereen echt oproepen om toestemming te verlenen voor inzage in het patiëntendossier”, vertelt huisarts Toxopeus.

“We krijgen soms een omschrijving zoals een klein wit pilletje of een groen-gele capsule als het om medicijnen gaat. Dat is natuurlijk niet genoeg om mensen goed te helpen op de huisartsenspoedpost.

Mensen zijn vaak terughoudend in het geven van toestemming omdat ze bang zijn dat hun gegevens in verkeerde handen komen. Maar het systeem zit zo in elkaar dat slechts enkele mensen op de huisartsenspoedpost inzage hebben en dan alleen via een persoonlijke pas en een wachtwoord”, aldus huisarts Toxopeus.

“Ook zal de arts op de huisartsenspoedpost altijd vragen of het goed is om de gegevens in te zien. Maar dan moeten die gegevens wel beschikbaar zijn. 100% beveiliging bestaat niet, maar in het verleden was uitwisseling van gegevens veel onveiliger. De mappen zaten in de tas van de postbode. En ik wil benadrukken dat zorgverzekeraars of bedrijfsartsen echt geen inzage in die gegevens kunnen hebben.” Huisarts Toxopeus gaat verder: “Soms denken patiënten dat hun medische gegevens al aanwezig zijn op de huisartsenspoedpost. Nee dus! Niet als men geen toestemming heeft verleend! En dan gaat het om toestemming aan de huisarts om de medische gegevens beschikbaar te stellen en aan de apotheek om dat te doen voor medicatiegegevens.

Je zult maar eens in een noodsituatie terechtkomen. Niemand kan dat voorspellen. Ik heb al een paar maal meegemaakt dat ik heel blij was dat ik de gegevens in kon zien en fouten kon voorkomen. Bijvoorbeeld omdat iemand overgevoelig was voor bepaalde medicijnen”.

Colofon

Uitgave van
Doktersdienst Groningen
I: www.doktersdienstgroningen.nl
T: 0900-9229

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Fotografie: Koos Boertjens, Sietze Haak, Jeannette Penris-Tel, Ron Visser, Leeuwenkamp Architecten, SEED Architects

Hoofdredactie: Ine Scholten
Eindredactie: Marieke Uilkema

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Juli 2017

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits Doktersdienst Groningen daar toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en Doktersdienst Groningen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear