De doktersassistent (triagist)

De spin in het web is de doktersassistent. De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om mensen hulp te kunnen bieden via de telefoon. De doktersassistent stelt samen met u vast hoe ernstig uw klachten zijn. Dit doet zij door vragen te stellen over uw klachten, de zogenoemde triage via landelijke protocollen. Het is van groot belang dat u de vragen van de doktersassistent zo goed mogelijk beantwoordt. De doktersassistent bepaalt op deze manier

  • of zij u kan helpen (de huisarts controleert elk advies van de doktersassistent)
  • of u op de huisartsenspoedpost moet worden gezien door de huisarts of de verpleegkundig specialist/physician assistant (verder verpleegkundig specialist)
  • of u wordt teruggebeld door de huisarts
  • of een huisarts bij u thuis langs moet komen

Marjan is doktersassistent bij de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen. “Ik vind het een uitdaging om te achterhalen wat de patiënt nodig heeft en vervolgens de juiste hulp te kunnen bieden. Met de kennis en kunde die je bezit kun je het verschil voor de patiënt maken.”

Pseudo kroep
“Laatst belde een moeder volledig in paniek naar Doktersdienst Groningen. Haar dochtertje van 1,5 jaar was erg benauwd en de moeder had het gevoel dat haar dochtertje stikte. Belangrijk op zo’n moment is te kijken waardoor het kindje zo benauwd is en of er een ambulance heen moet. Door te luisteren naar hoe het kindje ademhaalt en te vragen of het kind niet kwijlt en geen koorts heeft bleek al snel dat het niet ernstig was. Het was een pseudo-kroep aanval. Gelukkig kon ik de moeder snel geruststellen. Ik gaf haar het advies om rustig te gaan zitten en te stomen met haar dochtertje. Ook koud drinken en afleiding door bijvoorbeeld een boekje voor te lezen werkt goed. Na ongeveer een half uur heb ik teruggebeld om te horen hoe het met haar dochtertje was. Ze lag lekker in haar bedje te slapen.”

‘Fijn dat je dan iemand écht kan helpen met je kennis en ervaring.’

_BT Clear

Wie werken er op de huisartsenspoedpost?

Op de huisartsenspoedposten van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen. Alle huisartsen uit de provincie Groningen en de kop van Drenthe hebben wisselend dienst op de post. Dus ook uw eigen huisarts. Maar zij zijn niet alleen. Een grote groep medewerkers zorgt ervoor dat u in spoedgevallen zo snel en goed mogelijk wordt geholpen. Welke mensen werken op de post en wat doen ze? We stellen ze graag aan u voor.

U wordt geholpen door een verpleegkundig specialist

Op de huisartsenspoedpost kunt u geholpen worden door een verpleegkundig specialist. Zij neemt een deel van het spreekuur van de huisarts over. De verpleegkundig specialist behandelt klachten die vallen binnen haar vakgebied. Hierbij moet u denken aan klachten in het bewegingsapparaat (spieren, botten, pezen en banden), wonden, beten, huidproblemen of keel- neus- en oorklachten.

Verpleegkundig Specialist Gineke: “Vaak gaat het om problemen die ontstaan tijdens het sporten zoals een zwaar verstuikte enkel, een verdraaide knie of een schouder uit de kom. Maar ook pijnlijke ledematen door valpartijen of botbreuken komen tijdens een gemiddelde dienst voorbij. Laatst was er een voetballer die op het voetbalveld ‘door zijn enkel was gegaan’. De enkel werd erg dik. In de sportkantine had hij een ice-pack op de enkel gelegd voor verlichting. Hij kon echter amper op zijn voet staan en was bang dat de enkel gebroken was. Na onderzoek bleek de enkel zwaar verstuikt. Op weg naar de uitgang kon hij zowaar al weer een paar stappen lopen. Soms is het ook goed om even een paar uur af te wachten. Vaak wordt de pijn minder en is een bezoek aan de huisartsenspoedpost niet nodig.”

U wordt geholpen door een huisarts

Als u niet wordt geholpen door een verpleegkundig specialist heeft u op de huisartsenspoedpost een afspraak met een huisarts.

Huisarts Irene: “Tijdens de dienst kwam een oudere man die erg benauwd was. Hij heeft al lange tijd problemen met zijn longen en gebruikt daarvoor medicijnen. Hij had echter koorts gekregen en in combinatie met zijn niet goed werkende longen werd de man steeds benauwder. Gelukkig konden we de man met behulp van medicijnen weer meer lucht geven.”

U wordt terug gebeld door de huisarts

In sommige gevallen is het niet nodig om naar de huisartsenspoedpost te komen maar is overleg met een huisarts wel nodig. In dat geval belt de huisarts u terug.

Huisarts Piet: “Soms is het kunnen overleggen met een huisarts voor de patiënt de oplossing. Laatst belde ik een man terug. Hij heeft een hernia en heeft diverse medicijnen om de pijn te bestrijden. De pijn was heviger geworden en hij vroeg zich af of hij tijdelijk het aantal pijnstillers mocht verhogen. In zo’n geval hoeven wij de patiënt niet altijd te zien om de patiënt te kunnen helpen.”

De telefonist

Als u belt naar het spoednummer 0900 - 9229 krijgt u een telefonist van Doktersdienst Groningen aan de lijn. De telefonisten op de huisartsenspoedpost hebben vanuit hun studie geneeskunde de medische kennis om echte spoed te herkennen. De telefonist noteert uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Dat is belangrijk want dan kunnen we u terugbellen en in geval van spoed weten we waar u bent.

De telefonist vraagt naar uw klachten om te bepalen of u direct moet worden doorverbonden of later teruggebeld kunt worden. Als uw klachten meteen actie vereisen, wordt u door de telefonist doorverbonden met de spoed-assistent, een doktersassistent die alleen spoed afhandelt. Indien uw klachten niet meteen actie vereisen, wordt u binnen een halfuur teruggebeld door een doktersassistent.

De huisarts komt bij u thuis

Als u te ziek bent om op de huisartsenspoedpost langs te komen, komt de huisarts bij u thuis.
Huisarts Wim: “Als een patiënt te ziek is om langs te komen op de huisartsenspoedpost, bezoeken we de patiënt thuis. Zoals in het geval van een mevrouw die niet lang meer te leven had. Haar situatie verslechterde en ze had veel pijn. Aangekomen bij de patiënt konden we er gelukkig voor zorgen dat situatie voor de patiënt weer dragelijk werd.”

De huisartsenchauffeur
De visiteauto’s van Doktersdienst Groningen worden bestuurd door een groep van 34 chauffeurs in wisselende diensten. De huisartsenchauffeur rijdt de visitearts veilig en snel naar patiënten. Maar dat is niet het enige. Een huisartsenchauffeur is een speciaal opgeleide professional die de huisarts bij een patiënt in ernstige gevallen kan assisteren.

Chauffeur Bé: Het werk als chauffeur bij Doktersdienst Groningen houdt in dat je ´s avonds, ´s nachts en in het weekend met een huisarts op pad bent om visites af te leggen. We maken van alles mee: levensbedreigende klachten zoals hartproblemen, een herseninfarct of ernstige allergische reacties. Bij de patiënt aangekomen ga ik als dat nodig is met de huisarts mee om te assisteren en om de benodigde apparatuur en/of medicatie mee te nemen. “

In opleiding

Op de huisartsenspoedpost werken ook huisartsen en verpleegkundig specialisten in opleiding. De mensen in opleiding kunnen zelfstandig spreekuur houden, afhankelijk van hoe ver zij in de opleiding zijn. Indien nodig, is er altijd een opleider bereikbaar. Soms wordt een video opname voor leerdoeleinden gemaakt van uw bezoek aan de post. In dat geval wordt u altijd gevraagd of u daarmee akkoord gaat.
_BT Clear

_BT Clear