De Arnhemse Woonprincipes 2025

_BT Clear

De wereld verandert en Arnhem verandert mee. We leven in een zelfredzame samenleving, Ouderen blijven zoveel mogelijk zelfstandig wonen. Het thema duurzaamheid drukt een steeds grotere stempel op ons dagelijks leven. Wat voor een gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor wonen in Arnhem?

De gemeente Arnhem heeft in 2015 de stad vragen voorgelegd over het wonen in Arnhem: Wat heb je nodig om prettig te wonen, te leven, te studeren en te werken in Arnhem? Welke woonbehoefte heb je nu en welke woonbehoeftes heb je in de toekomst? Hoe maken we wonen geschikt voor alle leeftijden in Arnhem? Welke stappen zijn nodig om wonen betaalbaar te houden? Hoe zorgen we er voor dat Arnhem een aantrekkelijke woonstad is en blijft?

Uitkomsten gesprekken

De gemeente heeft onder andere in Winkelcentrum Kronenburg en op de markt in het Centrum met allerlei inwoners gesproken over wonen in Arnhem. Uit deze gesprekken blijkt dat Arnhemmers zeer gehecht zijn aan de stad en aan de wijken. Zij zijn trots op het nieuwe station, het Modekwartier, groen in de omgeving en de verschillende evenementen. Toch maken inwoners zich ook zorgen. De huurprijzen gaan omhoog terwijl inkomens niet meestijgen. Inwoners van Arnhem vragen zich af of er in de toekomst nog zorg aan huis is, of dat zij het allemaal zelf moeten organiseren? Mensen willen hierbij wel initiatief nemen, maar weten soms niet hoe, en hebben behoefte aan hulp.

Pijlers

De antwoorden op deze vragen zijn vastgelegd in de Arnhemse woonprincipes. De principes bestaan uit vier pijlers die staan onder het overkoepelende thema duurzaamheid. De vier centrale pijlers voor het wonen in Arnhem zijn:

  • Duurzaam betaalbaar;
  • Levensloopgeschikt wonen;
  • Aantrekkelijke woonstad;
  • Wijken met identiteit.

Tempel

De vier pijlers zijn de ruggengraat van de Arnhemse Woonprincipes en vormen de leidraad voor de ontwikkeling van het wonen tot 2025. Overkoepelend bij de principes is het thema duurzaamheid. Dit is uitgebeeld in een tempel van vier pijlers en een timpaan (overkoepelende driehoekige gevel). Het fundament bestaat uit de bestaande woningvoorraad en de aanvullende nieuwbouw van woningen.

De principes voor duurzaam wonen in Arnhem

Arnhem is een groene duurzame gemeente. Dat krijgt invulling in de verschillende pijlers. In een duurzame woning en een prettige woonomgeving is het in alle levensfasen gezond, comfortabel, betaalbaar en veilig wonen. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten van het wonen: in woonlasten (bijvoorbeeld door besparing op energie uitgaven), in gebruikskwaliteit en gezondheid van woningen en woonomgeving, in de toekomstkwaliteit van de stad en de openbare ruimte en in het nemen van eigen initiatief op wijkniveau. De sleutel tot duurzaam wonen, ligt hoofdzakelijk bij bewoners, maatschappelijke partners en marktpartijen want zij geven invulling aan het wonen in de stad en in de wijk.

De principes voor duurzaam wonen in Arnhem

Arnhem is een groene duurzame gemeente. Dat krijgt invulling in de verschillende pijlers. In een duurzame woning en een prettige woonomgeving is het in alle levensfasen gezond, comfortabel, betaalbaar en veilig wonen. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten van het wonen: in woonlasten (bijvoorbeeld door besparing op energie uitgaven), in gebruikskwaliteit en gezondheid van woningen en woonomgeving, in de toekomstkwaliteit van de stad en de openbare ruimte en in het nemen van eigen initiatief op wijkniveau. De sleutel tot duurzaam wonen, ligt hoofdzakelijk bij bewoners, maatschappelijke partners en marktpartijen want zij geven invulling aan het wonen in de stad en in de wijk.

Duurzaam wonen is …

Duurzaam betaalbaar

Door stijgende woonlasten staat de betaalbaarheid onder druk. Dat geldt niet voor alle huishoudens. Er is ook een (grote) groep inwoners die al lang in hun huis wonen en hun hypotheek nagenoeg afgelost hebben of die huur betalen die verhoudingsgewijs heel laag is. De afgelopen jaren is door herstructurering goedkoop woningaanbod verloren gegaan. Daarvoor zijn kwalitatief goede, maar duurdere woningen teruggekomen.

Levensloopgeschikt wonen

Arnhem kent een gevarieerd aanbod van wonen: woningen, woonmilieus, omgeving en voorzieningen. Maar dat geldt niet voor de afzonderlijke wijken. Sommige uitbreidingswijken zijn behoorlijk eenzijdig; naar bebouwing en naar functies. Daar kunnen mensen niet alle fasen van hun leven wonen. Deels is dat geen probleem. Een student wil bijvoorbeeld het liefst dicht bij het centrum wonen en niet in een uitbreidingswijk. Voor anderen is het juist wel gewenst om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen in verschillende levensfasen. Dan kun je terugvallen op je omgeving (oppas, zorgtaken, etc.).

Aantrekkelijke woonstad

Arnhem heeft een belangrijke vestigingsfunctie voor nieuwe inwoners en bedrijven. De aantrekkingskracht van Arnhem houdt niet op bij de gemeentegrenzen; ook plaatsen rondom de stad horen gevoelsmatig bij Arnhem. Kenmerkend voor Arnhem zijn de parken, en de ligging ten noorden en zuiden van de Rijn. De economische structuur proļ¬teert van enkele dragende bedrijven als Tennet, Nuon, Liander, Arcadis en bestuurlijke functies als de rechtbank en provincie. Belangrijk voor de stad zijn ook de centrumvoorzieningen als het winkelgebied, stadsschouwburg en Musis Sacrum. Voor anderen is juist het Gelredome met Vitesse en de nabijheid van Papendal belangrijk.

Wijken met identiteit

Eigen aan Arnhem is dat mensen zich primair inwoner van hun wijk voelen. Zij zijn Klarendaller of inwoner van Malburgen of Elden. Er is dan ook een grote verscheidenheid van bepalende identiteiten binnen de stad. Arnhem heeft een geschiedenis in een wijkgerichte aanpak; wat momenteel prioriteit krijgt in het programma “Van wijken weten”. In dit programma zal anders dan de afgelopen periode het accent niet zozeer liggen op een brede aanpak voor grote wijken (aandacht wijkenaanpak), maar steeds meer op kleinschalige situaties in buurten en straten. Wijken zijn zelf aan zet!

Wonen in 2025

In 2025 wonen Arnhemmers in een passende betaalbare woning. De (huur)prijs van je huis staat in verhouding met de kwaliteit van de woning. Doordat Arnhemse huizen zijn verduurzaamd worden energiekosten beperkt en blijven de woonlasten acceptabel. Voor alle levensfasen is er in de stad een passende woonplek. Je woning past bij je studie of je werk, maar ook bij je gezinsontwikkeling of jouw zorgvraag. In 2025 merk je dat Arnhem over een uitstekend leefklimaat beschikt. De stad is aantrekkelijk voor studenten, ondernemers en nieuwe inwoners met midden- en hoge inkomens. De Arnhemse wijken vormen de ‘United Colors of Arnhem’. De profilering en ontwikkeling van jouw wijk verloopt op basis van de kwaliteiten van jouw wijk waarin de wijkbewoners de hoofdrol spelen.

Wil je meer over de Arnhemse Woonprincipes weten? Kijk dan op www.arnhem.nl/woonprincipes


Arnhem biedt
volop
zelfbouw
mogelijkheden

Eén van de belangrijkste trends in de veranderende woonmarkt is dat mensen steeds vaker zelf hun eigen huis willen (laten) bouwen. De gemeente Arnhem maakt dat graag mogelijk door op een aantal fraaie locaties kavels voor zelfbouw te koop aan te bieden.

Zo zijn in Arnhem momenteel bouwkavels te koop in de wijken Schuytgraaf en Gaardenhage (beide in Arnhem-zuid) en binnenkort zelfs ook in hartje binnenstad: aan de Rodenburgstraat. Of het nou gaat om bouwen in de rij, twee-onder-één-kap of vrijstaand, het kan allemaal. Je eigen huis bouwen is overigens zeker niet alleen weggelegd voor mensen met een grote portemonnee; er zijn al kavels te koop vanaf € 38.700 v.o.n.

Eigen smaak

Met bouwkavels voor eigenbouw geeft de gemeente mensen de kans om naar eigen smaak een woning te bouwen. Je hebt veel vrijheid in de keuze van het uiterlijk, de grootte, de stijl, gebruikte materialen en indeling van je woning. De kavels worden bouwrijp verkocht. Voor meer informatie neem je contact op met de kavelcoördinator van het gemeentelijk Vastgoedplein. Deze kavelcoördinator begeleidt je tijdens het gehele zelfbouwproces.

Vastgoedplein

Neem ook eens een kijkje in de digitale vastgoed-etalage van de gemeente Arnhem op www.vastgoedplein.nl. Deze site bevat een up to date-overzicht van het gemeentelijk verkoopaanbod voor kavels en panden én van het huuraanbod. De medewerkers van het Vastgoedplein nemen graag de tijd om vragen te beantwoorden en de mogelijkheden met je te bespreken. Neem gerust contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Bel 026 – 377 55 22 of mail naar [email protected].

_BT Clear
Informatiekrant Wonen en Leven ARNHEM
_BT Clear