Wat gebeurt er zoal in Zwolle?

_BT Clear

In deze Klimaatkrant lees je over initiatieven in allerlei wijken. Op deze pagina vind je nog meer. Kijk waarbij je kunt aansluiten. Of doe ideeën op hoe je samen iets bereikt.

Berkum

In Berkum is een project voor een aardgasvrije wijk: Berkum Energieneutraal. Bewoners, gemeente, provincie, sociale woningcorporatie en bedrijven overleggen samen welk energiesysteem goed bij Berkum zou passen. “We kijken naar technieken, kosten en draagvlak”, vertelt Timo Veen van Berkum Energieneutraal. “We zijn ook bezig om energieverbruik te verlagen en beginnen binnenkort een project bij vijftig tot honderd woningen. Berkum wil samen energie opwekken.”
www.berkumenergieneutraal.nl

Binnenstad

Werkgroep Binnenstad Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste binnenstadbewoners. “Ons doel is een meer duurzame binnenstad via gezamenlijke acties”, zegt werkgroeplid Anneke Speelman. “Samen bundelen we kennis, het is voordeliger, makkelijker en leuker. Onze eerste acties in 2020 zijn gericht op het isoleren van woningen (vloeren, daken) en het dichten van naden en kieren. Ook hebben we een handige klussendienst voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Verder zijn er acties gericht op het ontwikkelen van ‘omdenken’ bij beleidsmakers om monumenten mee te laten liften met het thema duurzaamheid.” Inmiddels doen ruim tachtig huishoudens mee. Contact: E: [email protected] T: 06 20 60 53 58.

De Bongerd

Onder stichting Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) vallen drie verenigingen: De Bongerd, De Meanderhof en De Nooten. Harrie Hamstra woont in de oudste buurt: “Sinds het ontstaan in 1997 was De Bongerd al energiezuinig en duurzaam. Inmiddels zijn we wat stappen verder. We willen over een paar jaar fossielvrij zijn. Daarom bekijken we nu allerlei warmtesystemen. Misschien dat woningen rondom De Bongerd later ook betrokken worden bij die plannen. We vinden het leuk om mensen te vertellen wat er allemaal mogelijk is.”
www.mmwzdebongerd.nl

Diezerpoort

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze doet graag dingen met, voor en door de wijk. Coördinator Joost Kroes: “We zijn een samenwerking van bewoners en professionals. Het WijBedrijf kijkt om naar mensen in de wijk. En vindt slim omgaan met energie, klimaat en geld belangrijk. We werken breed, plaatselijk en sociaal: het WijBedrijf helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of zonder werk. Huizen isoleren en zonnepanelen plaatsen? Dat doen we dus zo veel mogelijk met wijkbewoners! Zo telt iedereen mee en hou je de geldstromen in de wijk. Winst maken is geen doel, daarom zijn we altijd goedkoper dan andere partijen.”
www.wijbedrijfdieze.nl

Oud Ittersum

Wijkvereniging Oud Ittersum werkt op allerlei terreinen aan verbetering van de buurt. Volgens Wiebe Feenstra heeft de werkgroep Energietransitie als doel om de hele wijk aan de zonnepanelen te krijgen. “Om zo zelf energie op te wekken.” Veel van de huizen in de wijk zijn aardig op leeftijd. Isoleren is dus heel belangrijk. “We werken samen met Energieloket Zwolle zodat iedereen gratis energieadvies kan krijgen. Ook overleggen we met leveranciers. Met bewoners hebben we keukentafelgesprekken. Met de kennis van de een help je weer de ander.”
www.wijkverenigingoudittersum.nl

Wipstrik

Buurtinitiatief Energiek Wipstrik houdt het graag klein en laagdrempelig. Samen met twee medewijkbewoners helpt Luuk Vermei anderen. “Zelf heb ik mijn huis duurzaam gemaakt. Mijn kennis deel ik graag, zodat mensen die zoektocht niet opnieuw hoeven doen.” Via website en nieuwsbrief komen allerlei onderwerpen aan bod. Met handige tips om energie te besparen en te werken aan een aardgasvrije toekomst. “We zijn een buurtinitiatief dat mensen op weg helpt en met elkaar in contact brengt zodat energiebesparing en verduurzaming gaan leven in de wijk.”
www.energiekwipstrik.nl

_BT Clear

Trots ben ik! Trots op al die inwoners in Zwolle die zo goed bezig zijn met energie en klimaat. Wanneer je deze krant leest, snap je vast wat ik bedoel. Ik zie veel prachtige lokale initiatieven die steeds meer volgers krijgen, juist nu. Deze bijzondere tijd leent zich er voor om iets te betekenen in onze eigen woonomgeving. Voor elkaar en onze aarde. Zelf heb ik kort geleden meegedaan aan een zonnepanelenproject in mijn wijk. Ik werd helemaal ontzorgd, net als veel buren en ben erg enthousiast. Nu wekken we samen heel wat groene energie op. Doe je met ons mee?

Monique Schuttenbeld,
wethouder Energietransitie

_BT Clear

Wat doe jij?

_BT Clear

_BT Clear