Stadspartners


_BT Clear

Universiteit is Goed bezig

Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden: “Leids onderzoek draagt bij aan duurzaamheid.” (Foto Marc de Haan)

Drie ‘duurzame’ vragen aan prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden.

1 Hoe groen is de Universiteit Leiden?

“We zijn er nog niet, maar het gaat steeds beter. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met een Sustainabul die we dit jaar als universiteit kregen: we staan op plek 5 van 15 instellingen voor hoger onderwijs. We doen er als college van bestuur en als faculteiten ook veel aan. Zo maken we voor onze Bèta Campus energiezuinige gebouwen, vol technologische hoogstandjes op het gebied van duurzaamheid. We hebben ons papiergebruik enorm verminderd – we werken veel met iPads – en we hebben een Milieubeleidsplan met strakke doelen voor de komende tijd. Hierbij worden we geadviseerd door onze eigen ‘milieu-professor’ Geert de Snoo. En misschien wel het allermooiste: we hebben een aantal enorm enthousiaste studenten voor ons Green Office, dat duurzame projecten gaat aanjagen.”

2 Hoe milieubewust bent u zelf?

“Wij hebben thuis geen auto, al zeker twintig jaar niet. Wij doen alles met de trein en op de fiets. Verder zijn mijn vrouw Anneke en ik echte kampeerders. Mijn Anneke is ook extreem van het lichten-uitdoen en afval scheiden. We kijken momenteel of we zonnepanelen op het dak van ons oude huis kunnen laten plaatsen.

3 Hoe groen is de universiteit over tien jaar, hoopt u?

Zuinig omgaan met energie wordt gelukkig steeds normaler voor iedereen. Wat ik me intussen wel realiseer, is dat als ik voor mijn werk ook wel eens moet vliegen. Hoe dat anders moet, zou ik nog niet weten.”

“Ik hoop in elk geval dat we onze studenten in ons onderwijs nóg veel meer over milieu en duurzaamheid kunnen leren en dat we met Leids onderzoek ons steentje kunnen bijdragen. Ik was onlangs bij een bijeenkomst van Green Keys in Leiden. Daar vertelde een studente me hoe belangrijk buitenlandse studenten het vinden dat de universiteit van hun keuze echt milieubewust is. Dat was een eyeopener voor mij: dat studenten bij het maken van hun keuze ook kijken hoe ‘duurzaam’ hun universiteit opereert. Dat dwingt ons echt nog meer aandacht aan het milieu te geven. Intussen is het wel zo dat duurzaam bouwen, bijvoorbeeld, vaak ook extra geld kost. Geld dat je bijvoorbeeld weer niet in onderwijs en onderzoek kunt steken. Het is dus ook altijd zoeken naar een balans.”

Plant bollen voor bijen

Meer dan driekwart van onze voedselgewassen is afhankelijk van wilde bestuivers: zonder deze insecten geen koffie, geen aardbei, geen meloen.

Koos Biesmeijer, bijenonderzoeker van  Naturalis: “Ik wil  weten hoe het met bijen en andere bestuivers gaat. Waar het niet goed gaat, kunnen we zorgen voor meer nestelplekken en voedsel voor bijen.”

Iedereen kan bijen hierbij helpen. Plant in het najaar bollen in je tuin, of op je balkon zodat bestuivers volgend voorjaar weer voedsel hebben. Samen werken we aan een duurzame toekomst.

Meer weten?
Kijk wat je nog meer kunt doen op Bijenlandschap.nl/zet-je-in

Green Deals

De gemeente Leiden heeft recent drie ‘Green Deals’ gesloten:  afspraken tussen overheden en andere partijen die samen duurzame plannen uitvoeren:

Onderwijs. Met 50 Leidse scholen zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, educatie over duurzaamheid, groene schoolpleinen en een gezond binnenklimaat.

Zorg. Deze deal, met name voor energiebesparing, is onlangs gesloten tussen enkele zorginstellingen, de Omgevingsdienst, het Hoogheemraadschap en enkele gemeenten in de Leidse regio.

Zeeheldenbuurt. Buurtbewoners hebben met de gemeente een deal gesloten over vergroening van de buurt, energiebesparing en -opwekking.

Gemeente Leiden: sámen werken aan duurzame stad

Bedrijven, winkels, woningcorporaties, huiseigenaren, scholen, musea, ziekenhuizen en andere zorginstellingen – de gemeente Leiden investeert in hechte samenwerking met álle stadspartners. De omslag naar andere energiebronnen, in een klimaatbestendige ‘groene’ stad, waarin afval nog amper bestaat, kunnen we sneller en beter maken wanneer we intensief samenwerken, in plaats van ‘ieder voor zich’. Marcel Belt is programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Leiden. Drie vragen aan hem.

Samenwerken – uiteraard. En wat doet de gemeente Leiden zélf?
“De gemeente heeft een ambitieuze Duurzaamheidsagenda 2016-2020, met zes thema’s, zestien doelstellingen, ruim honderd concrete acties – te veel om op te noemen. Daarbij moeten we als gemeente natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Ook daaraan werken we nu.”

Geef eens wat voorbeelden?
“We gaan het energiegebruik in de panden van de gemeente drastisch terugdringen. We investeren in afvalscheiding in onze gebouwen. We hebben elektrische scooters aangeschaft voor onze medewerkers in de ‘buitendienst’. In de fietsenstallingen van onze kantoren staan nu leenfietsen voor medewerkers: ook intern voeren we campagne voor ‘Flink Fietsen’ in de stad en minder autorijden.”

Geef eens een voorbeeld van een groot, aanstekelijk plan?
“Het Stadhuis wordt een voorbeeld van hoe je cultuur erfgoed kunt verduurzamen. Het nieuwe zwembad aan de Vliet wordt zeer energiezuinig. Samen met diverse andere projecten én de inkoop van duurzamere energie moet dit ertoe leiden dat de gemeente Leiden in 2020 ‘klimaatneutraal’ zal zijn.”

Meer weten?
Kijk op Leiden.nl/duurzaam voor de hele Duurzaamheidsagenda 2016-2020 en de inspanningen van de gemeente Leiden

Marcel Belt

_BT Clear