De leden van voetbalclub OWIOS hebben niet alleen groene shirts, maar ook groene harten. Al vanaf 2008 is de vereniging bewust bezig met ideeën over duurzaamheid voor thuisbasis sportpark Bovenmolen. Eerst in het klein met waterbesparende douchekoppen in de doucheruimtes. Daarna op grotere schaal met een automatisch beregeningssysteem voor op de velden. Sinds 2016 wekken de zonnepanelen van OWIOS stroom op, goed voor zo’n veertien huishoudens per jaar.

_BT Clear

“Het begon eigenlijk zo’n tien jaar geleden,” vertelt Leonard Visscher, algemeen bestuurslid van OWIOS. “We koppelden het hemelwater af van het riool en lieten het naar de sloten lopen. Dat was, in alle eerlijkheid, niet uit een duurzaam idee geboren m aar het kwam wel goed uit. De natuur heeft profijt van schoon regenwater in de sloten. Die natuurlijke situatie houden we ook in stand. We gebruiken bijvoorbeeld nergens bestrijdingsmiddelen. Onkruid gaat er gewoon met een krabbertje uit.”

Groener gras met minder water

Om de velden in goede conditie te houden, koos de vereniging voor een computergestuurd beregeningssysteem. Visscher: “Dat systeem bespaart water en energie. Het is ingesteld om ’s nachts de velden te besproeien want overdag verdampt water veel sneller. Op deze manier verbruiken we minder water. Het laatste veld is in 2017 met zo’n systeem uitgerust.” OWIOS heeft een eigen bron op het terrein. Voor het beregenen van de sportvelden is geen kraanwater nodig.

Energiescan: wat kan duurzamer?

In 2014 werd er een energiescan van het sportpark gemaakt om eens goed in kaart te brengen wat nog meer zuiniger en duurzamer kon. Vrijwilligers van de vereniging, met professionele kennis van installatietechniek, voerden deze klus uit. De koeling voor het bier bleek bijvoorbeeld een enorme stroomslurper, en dat al sinds 1975. Die ging er meteen uit. Ook de lampen die de velden verlichtten, kostten veel stroom. Op het kunstgrasveld zijn er als eerste LED-lampen geplaatst. “Dat veld wordt het meest gebruikt en zo konden we goed bekijken of het wat opleverde,” legt Visscher uit. “We hebben nu offertes voor LED-verlichting op het hoofdveld aangevraagd.”

Zonnepanelen

In 2016 kwam de grootste investering tot nu toe: 214 zonnepanelen werden geïnstalleerd op de daken van de kantine en de tribunes. De aanleg van de zonnepanelen heeft ongeveer € 80.000 gekost. De vereniging heeft zelf € 48.000 opgehoest en voor de rest van het bedrag twee subsidies aangevraagd en gekregen. De ene was een subsidie voor energie besparen (EDS) en de andere voor energie opwekken (SDE). Visscher heeft het uitgerekend: ”We zijn nog net niet zelfvoorzienend maar we besparen netto per jaar € 7000,- op onze oorspronkelijke kosten, dat is ruim tachtig procent. Daarbij verdienen we de investering in de panelen in 7 jaar terug.”

Subsidies

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)
Deze subsidie is voor sportverenigingen en sportstichtingen en loopt nog tot en met 7 december 2018. Met de subsidie krijgt de club dertig procent van de investering terug. Per 1 januari 2019 valt deze subsidie onder de nieuwe subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De subsidie EDS is aan te vragen via rvo.nl.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
Deze subsidie is voor bedrijven en (non profit)-instellingen en heeft zes verschillende categorieën waaronder zonne-energie. De subsidie is een exploitatiesubsidie en compenseert het verlies dat ontstaat door lage verkoop en hoge inkoop van energie. De openstelling voor de najaarsronde 2018 is van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur.

Stroom leveren en terugkopen

OWIOS levert de gewonnen energie aan het stroomnet via netbeheerder de Groene Stroomfabriek. “De opslag van energie is nog niet mogelijk. Je moet wat je opwekt wel ergens kwijt als je het niet gelijk zelf verbruikt.” legt Visscher uit. “Overdag verbruiken we minder, maar is er wel productie van energie. Die energie verkopen we en dat komt dan in ‘de grote stroom’ terecht. ’s Avonds gaat het licht aan en de verwarming, dus dan ga je stroom terugkopen. In die tarieven zit wel verschil: de prijs die je krijgt is lager dan de prijs die je betaalt. Met de exploitatiesubsidie SDE is dat verschil grotendeels te compenseren.” De zonnepanelen hebben tot en met augustus 2018 al 120.000 kWh opgewekt. Per jaar is dat het energieverbruik van veertien gemiddelde huishoudens.

“Wij hebben ons sportpark gekregen van de generatie vóór ons. Wij willen het graag nog weer mooier doorgeven aan de volgende.”

Toekomstmuziek

In de directe toekomst gaat de vereniging over op LED-verlichting voor het hoofdveld. Ook werd er gekeken naar installeren van dubbel glas. “Daarin hebben we te maken met een afweging. We hebben nu slecht geïsoleerde, losse gebouwen van 45 jaar oud: de kantine, de kleedkamers en een losse tribune. We stoken zo’n 60.000 kuub gas per jaar, voor al die gebouwen samen. Dat is enorm veel. Maar gaan we dat per gebouw oplossen of pakken we het groot op?” Visscher droomt even hardop: “In 2025 bestaat OWIOS honderd jaar. Dat is over zeven jaar. Het zou toch prachtig zijn als we dat feest konden vieren in een sportcomplex dat klaar is voor de toekomst. Wij hebben ons sportpark gekregen van de generatie vóór ons. Wij willen het graag nog weer mooier doorgeven aan de volgende.”

_BT Clear

_BT Clear