Groene Economie Limburg helpt ondernemers met het verduurzamen van hun bedrijf

Ondernemers opgelet: er wordt hulp geboden!

_BT Clear

Ilmar Woldring en Michel van Lieshout van de stichting Groene Economie Limburg

Op weg naar een energieneutrale regio zijn niet alleen huiseigenaren aan zet. Er is flink wat te besparen bij het lokale bedrijfsleven en ook ondernemers houden hun energiekosten graag zo laag mogelijk. Daarom heeft Groene Economie Limburg het initiatief genomen om individuele ondernemers te helpen. Samen met gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincie, onderwijsinstellingen, werkgevers- en brancheorganisaties en bedrijventerreinen is hiervoor een ambitieus plan bedacht.

Ervaringen delen

Groene Economie Limburg organiseert informatiebijeenkomsten en workshops waarin ondernemers worden bijgepraat over de mogelijkheden en kansen om hun bedrijf te verduurzamen. Het gaat vaak om specifieke kennis waarvan een ondernemer geen weet heeft. Zo heeft een schoenmaker veel verstand van het repareren van schoenen, maar meestal minder van energiezuinige verlichting. Tijdens bijeenkomsten delen ervaren ondernemers hun kennis met collega’s om ze te overtuigen van het nut en de noodzaak van verduurzaming. Zo biedt het ook kansen waar je niet direct bij stilstaat. Door te verduurzamen kun je als ondernemer je bedrijf anders profileren en daarmee extra klanten aantrekken.

Bedrijfsscan

Een frisse blik op je bedrijf kan best handig zijn. Want welke oplossingen zijn er allemaal om energie en dus kosten te besparen? Ook daarbij kan Groene Economie Limburg helpen. Bedrijven en bedrijfsprocessen worden gescand op de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Een energieadviseur maakt samen met het bedrijf een plan voor een gefaseerde uitvoering en kan ook helpen om zaken effectief aan te pakken.

René Vanhommerig, directeur GRAUSBOUW op bedrijventerrein De Koumen: “Tijdens een energiescan van ons bedrijf bleek dat het vernieuwen van de lichtstraat in onze loods veel interessanter was dan het plaatsen van extra verlichting. Dat hebben we meteen laten doen. In de lichtstraat is transparant glas geplaatst, waardoor we de tl-verlichting nauwelijks meer hoeven te gebruiken. Niet alleen een financieel voordeel, maar ook heel duurzaam. Ik kan zo’n scan aan iedere ondernemer aanraden!”

Groene Economie Limburg wil de komende drie jaar enkele honderden bedrijven helpen bij hun energietransitie. Daarnaast worden bedrijventerreinen begeleid bij het verduurzamen. Het project dat Groene Economie Limburg als eerste heeft ontwikkeld, is ‘Charter Energietransitie MKB’: een drie jaar durend stimuleringsprogramma. Het richt zich op Limburg en alle MKB-bedrijven, dus bedrijven met maximaal 250 medewerkers en/of een jaaromzet van € 50 miljoen. Een groot deel daarvan is informatieplichtig aan de overheid omdat zij jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken. Deze bedrijven zijn ook wettelijk verplicht om besparingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Interesse?
De gemeente Heerlen nodigt al haar ondernemers uit om deel te nemen
aan de informatiesessies, energiescan en invoering van concrete energiemaatregelen. Ondernemers kunnen hiervoor vanaf 1 oktober terecht op www.groene-economie.com.

Bent u een groene ondernemer?
En wilt u uw ervaringen graag delen met collega-ondernemers? Meld u dan aan bij de stichting om ambassadeur te worden.

_BT Clear

Colofon

Uitgave van
Gemeente Heerlen
I: www.heerlen.nl
T: 045 560 50 40

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Heerlen

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

September 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Heerlen hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Heerlen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear