_BT Clear

Tijdens werksessies met inwoners werd onder meer nagedacht over hoe en waar windmolens te kunnen plaatsen

Windmolens aan de Duitse kant van de grens

_BT Clear

Inwoners denken mee
over windenergie

_BT Clear

Het roer moet dus om. Afwachten en niets doen is geen optie meer. We moeten naar een lager energieverbruik en de energie díe we gebruiken moet duurzaam zijn. Dat kan onder meer met zonnepanelen. Gelukkig leggen steeds meer woningverenigingen, woning- en pandeigenaren hun daken vol met zonnepanelen. Maar met alleen zonne-energie komen we er helaas niet. Daarom onderzoeken Heerlen, Kerkrade en Simpelveld samen de mogelijkheden voor de realisatie van windenergie in Parkstad-Zuid. En nu horen we u denken: ‘Windmolens? Maar waar en hoe dan? En kan ik er voordeel van hebben?’

Laten we vooropstellen: het is nog niet zo gemakkelijk om de ideale plek voor een windmolen te bepalen. Zo zijn er tal van wettelijke eisen ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid en flora en fauna. Daarbij vinden de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld de mening van omwonenden heel belangrijk. Sterker nog; direct omwonenden moeten voordeel hebben van windmolens. Duurzaamheidswethouders Claessens (Heerlen), Schleijpen (Simpelveld) en Schneider (Kerkrade) nemen daarom samen het initiatief om met inwoners en instellingen de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid te onderzoeken. Claessens: “Steeds meer mensen beseffen dat we niet stil kunnen blijven zitten als het gaat om klimaatverandering en energietransitie. We willen ze daarom in dit proces betrekken en bekijken daarbij of zij financieel kunnen profiteren van de windturbines.”

Werksessies met inwoners

In november 2019 organiseerden de gemeenten daarom een grootschalige startbijeenkomst waarbij de aanwezigen werden geïnformeerd over het voornemen tot het bouwen van windmolens in Parkstad-Zuid. Er ligt nog geen uitgewerkt plan, dus werden inwoners opgeroepen mee te denken in zogenaamde werksessies. Waar zouden de windmolens moeten komen, waar moet de overheid op letten en hoe kunnen omwonenden profiteren? Zo’n 45 mensen meldden zich na de bijeenkomst aan. Zo bogen zij zich over de vraag welke locaties geschikt zijn om een windmolen te plaatsen, en hoe ze er zelf voordeel van kunnen hebben. Wilt u precies weten wat er tijdens de werksessies is besproken? Kijk dan op www.windenergieparkstad.nl.

Meer denken vanuit vraag en aanbod

Ook Jo Houbiers uit Heerlen bezocht vorig jaar de startbijeenkomst en hoefde niet lang na te denken. “Natuurlijk wil ik meedoen. We hollen onze aarde uit en ondervinden daar nu de gevolgen van.

Jo Houbiers: ‘Ik denk dat onze kijk op het gebruik van energie helemaal gaat veranderen’

Het roer moet om en windmolens kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Ons gezin is zich ook steeds bewuster van welk aandeel we zelf kunnen leveren. Hoe klein ook. Dat begint met bewust verbruik van energie en grondstoffen, want wat je niet verbruikt hoeft niet opgewekt of gefabriceerd te worden. Zo brandt nergens onnodig licht en stoken we bewust. Dat doen we dan ook nog eens met energiezuinige verlichting en een hybridewarmtepomp. We pakken voor korte afstanden de fiets en rijden met de auto zoveel mogelijk elektrisch op groene stroom. We kiezen voor duurzame of herbruikbare producten en letten op verpakkingsmateriaal. En afval proberen we maximaal te scheiden.” Houbiers werkt sinds 1999 bij Volta Limburg en daarvoor bij Nutsbedrijf Heerlen. “Ik ben beroepsmatig veel met het onderwerp energietransitie bezig. Ik denk dat onze kijk op het gebruik van energie echt helemaal gaat veranderen. Dat we gaan denken vanuit ‘vraag en aanbod’. Schijnt de zon en wekken we energie op? Laat dan de wasmachine en droger draaien in plaats van ’s nachts.”

_BT Clear

Windenergie: we kunnen er niet meer omheen!

De samenwerkende gemeenten in Parkstad willen in 2040 energieneutraal zijn. Maar we kunnen er sowieso niet meer omheen: vanwege het Klimaatakkoord en de ‘Regionale Energie Strategieën’ zijn regio’s verplicht een bijdrage te leveren in het behalen van nationale doelstellingen. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig, zoals zonne-energie en windenergie. Inzetten op één energiebron is geen optie, alle vormen van duurzame energie zijn nodig om in Parkstad te beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Daarom denken Heerlen, Kerkrade en Simpelveld aan windenergie in Parkstad-Zuid (zie de kaart).

_BT Clear