Wethouder Charles Claessens (vooraan) hielp een handje mee bij de aanleg van de leiding bij de rotonde Putgraaf.

_BT Clear

Mijn water als duurzame energiebron

‘Als de gaskraan dichtgaat, moeten gebouwen op een andere manier verwarmd worden. In Heerlen levert het energienetwerk van Mijnwater daar al een bijdrage aan’

_BT Clear

In onze regio was de mijnindustrie jarenlang de grootste werkgever, maar tegelijkertijd ook een enorme vervuiler. Opvallend genoeg draagt juist deze industrie tegenwoordig bij aan verduurzaming. Het Heerlense bedrijf Mijnwater B.V. maakt namelijk dankbaar gebruik van een groot warmwaterreservoir in de ondergrondse mijngangen en koppelt zonnepanelen en restwarmte uit de omgeving aan haar laagtemperatuurnetwerk om kantoren, bedrijfspanden en woningen te verwarmen én te koelen. Een innovatieve oplossing dus voor het verduurzamen van Heerlen, Parkstad en ver daarbuiten.

Van idee naar uitvoering

Maar eerst even terug naar het begin. Het idee voor het gebruik van mijnwater ontstond in 2005. “Na de sluiting van de mijnen liepen de mijngangen vol met water. Dat water is op 250 meter diepte 16 graden en op 700 meter 28 graden. De gemeente Heerlen startte het Mijnwaterproject om te onderzoeken of dit warme water kon worden opgepompt. In een ondergronds uitwisselstation met warmtewisselaars werd de warmte uit het water gehaald en via leidingwater getransporteerd naar aangesloten gebouwen”, legt communicatieadviseur Marlie Dix van Mijnwater B.V. uit. Zo ontstond een energienetwerk om de laagtemperatuurwarmte te transporteren naar woningen, winkels en kantoorgebouwen.

“De eerste drie gebouwen die op ons netwerk zijn aansloten, waren Gen Coel in Heerlerheide, APG en CBS. Toen bleek dat het concept werkte, zijn we gaan uitbreiden. In totaal zijn in Heerlen tot nu toe circa 450 woningen en tien grote gebouwen/complexen waaronder de Rabobank, Shared Services Center, Sportaccommodatie An Gene Bek, GGD, Sevagram Douvenrade, Maankwartier en het Vista college aangesloten. Op dit moment breidt Mijnwater het bestaande leidingennet uit met een leiding dwars door Heerlen-Centrum om ook het nieuwe stadskantoor, twee appartementencomplexen en poppodium Nieuwe Nor op het slimme energienetwerk aan te sluiten.”

Mijnwaterenergie werkt

Maar niet alleen het energienetwerk wordt uitgebreid, ook de mogelijkheden. “Naast warmte, leveren we ook koude. Zo was het tijdens de afgelopen snikhete zomers in de appartementen in Maankwartier toch een aangename 21 graden.” Dat Mijnwater werkt, blijkt onder meer uit het feit dat het bedrijf in 2019 de Green Solutions Awards won.

“Die award is een van de belangrijkste in Europa op het gebied van verduurzamen van de gebouwde omgeving. We wonnen de ‘Grand Prize Sustainable Infrastructure’ voor ons innovatieve leidingnetwerk. Andere Europese (mijnbouw)steden zien de mijnwatertechnologie nu als voorbeeld van een oplossing die echt werkt.”

Hulp van oud-koempels

Bij de start van het project was de kennis van de oud-mijnwerkers zeer welkom bij het zoeken naar de juiste boorplekken. “De koempels hebben ons geweldig geholpen! Aan de hand van tekeningen van de mijngangen wezen ze ons de weg. Zonder die tekeningen hadden wij nooit zo precies kunnen boren. Best bijzonder, want de mijnwerkers waren vroeger al van grote waarde om onze huizen te verwarmen. Nu hebben ze daar opnieuw een belangrijk aandeel in gehad.”

Ambitieus

Mijnwater B.V. zit midden in een transitie. Het bedrijf groeit, krijgt steun van de provincie Limburg en participeert in diverse Europese subsidieprojecten om het energienetwerk uit te kunnen rollen voor wijkgericht verwarmen en koelen. “Het is een innovatief circulair energienetwerk dat ook los gezien kan worden van de ondergrondse mijngangen. Door bijvoorbeeld prefab (eco)vaten in de bodem te plaatsen en door restwarmte en andere duurzame energiebronnen uit de omgeving te benutten. Aan APG leveren wij bijvoorbeeld koude om het datacentrum te koelen. De warmte die daarbij vrijkomt, transporteren wij naar de kantoren in het gebouw of dichtstbijzijnde gebouwen, zoals het Vista college. Zo is de energiecirkel compleet.”

Meer weten?

Kijk op www.mijnwater.com en www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Eind 2021 moet de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW) gereed zijn. Hierin geven we richting aan de toekomstige warmtevoorziening in de stad. Tevens benoemen we kansrijke buurten waarmee we tot 2030 zullen starten met het opstellen van concreet uitvoerbare wijkuitvoeringsplannen. Draagvlak bij de inwoners en betaalbaarheid voor iedereen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het warmtenet van Mijnwater is hierbij één van de opties die onderzocht wordt.

_BT Clear